top of page

Atlanta Margarita + Taco Festival Group

Public·28 members
Richard Savin
Richard Savin

Kafshet Jorruazore ButaketKrimbat e shtypur e kane trupin te ndertuar nga 3 shtresaqelizore ku shtresa e trete quhet mezoderma.Keta krimba janeparazitare.Riprodhimi tek keta krimba e kemi ne dy menyra : seksualdhe joseksualKrimbat e rrumbullaket jane me te zhvilluar se krimbate shtypur.Ata kane organe me te persosura.Aparati tretes I krimbavete rrumbullaket fillon me gojen, me pas me gypin tretes dheperfundon ne vrimen anale.Keta krimba jane parazitare dhe kryejneriprodhim seksual.Krimbat unazore mund te permendim si perfaqesueskryesor krimbin e shiut.Nga te treja klasat e krimbave keta jane mete zhvilluarit.Trupi i tyre eshte I ndertuar me unaza nga te cilatdalin disa qime,keto I bejne te mundur ketij krimbi levizjen.Ketakrimba jane jorruazoret e pare te pajisur me qarkullim gjaku tecilin e kane te mbyllur.Gjithashtu ketu dallojme edhe fillimin enje sistemi nervor.Krimbat unazore kryejne riprodhim seksual.
Kafshet Jorruazore ButaketKlasifikimi.Butaket kane marr kete emer per shkak te lekures sebute qe ata kane.Vete butaket jane te ndare ne 3 klasa :Gastropode,dykapakoret dhe cefalopodet.Gastropodet sikarakteristike te vecante kane guasken e tyre e cila eshte eprodhuar nga nje ind I vecante I quajtur mantel.Gastropodet janebarngrenes dhe ata levizin me ane te kembes se tyre muskulore.Atakryejne riprodhim seksual.Dykapakoret kane trup te mbuluar me dyguaska.Disa dykapakore jane te pajisur me kembe.Ata jetojne ne ujedhe frymemarrjen e kryejne me branshi.Ne castin qe kapaket e tyrehapen ata marrin uje te pasur me oksigjen dhe lende ushqyesegjithashtu.Ata kryejn riprodhim seksual.Cefalopodet jane butaket mete zhvilluar.Karakteristike te vecante kane tentakulat e tyre tecilat jane te pajisura me me ventuza qe sherbejne per kapjen eushqimit.Cefalopodet kryejne riprodhim seksual dhe ato janegjallesa ujore dhe e kryejne frymemarrjen me branshi.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page